Healingsklinikken - Nørregade 33 st. - 6700 Esbjerg - Tlf. +45 2128 7888 Træffes bedst kl. 08.00-09.00

Tarotlæsning

 

Tarot kortenes billeder viser sjælelige tilstande. Du kan bruge kortene til at vise dig din indre virkelighed fra forskellige synsvinkler.

Billederne er hverken positive eller negative, hverken for eller imod. De kan bruges som vejvisere og give dig en antydning til hvilke spor, du kan følge.

Det kan være interessant og givende at blive opmærksom med sin indre virkelighed og vores sande jeg, som man kan have tendens til at skjule, af frygt for ikke at være god nok, ikke at blive accepteret.

Derfor opretholder vi en facade og bruger en masse energi på at det. Men ved at kikke ind bag ved, giver vi os selv mulighed for at blive klogere og blive opmærksomme på andre veje at gå, få øje på andre muligheder.

Hvis vi vælger ikke at se virkeligheden, fornægter vi os selv og vores sande jeg. Resultatet kan blive selvfornægtelse, angst, selvundertrykkelse og en  følelse af falskhed.

Når du lærer rigtig at elske dig selv, når du erkender og accepterer det skjulte, kan du leve frit i overensstemmelse med dine sande værdier og udfolde alle dine potentialer og kvaliteter.

Hvad kan Tarotlæsning?
Tarotlæsning er beregnet til at give vejledning, og guide dig på områder, hvor du føler dig usikker.  Kortene er ment som rådgivere og vejvisere, og kan hjælpe til dig, og hjælp dig når du træffer dine egne beslutninger.
De må ikke opfattes som forudsigelser, men vejledninger og henvisning til muligheder.  Kortene kan vise dig, i hvilken retning, du kan bevæge dig for dit bedste.

Kontakt og tidsbestilling:

Jeg træffes bedst mellem kl. 08.00-09.00, men du er velkommen til at ringe i dagtimerne.
Når jeg har klienter, hører du min telefonsvarer. Indtal dit navn og telefonnummer, så kontakter jeg dig.

Healingsklinikken  -  v/Sussan Herle Jensen
Nørregade 33 st.  -  6700 Esbjerg

Tlf. +45 2128 7888  l  E-mail: sussan(@)healingsklinikken.dk